RODINY OBĚTÍ ČESKÉ JUSTICEÚVOD

Rodiny obětí České justice – spolek

  1. „Spolek rodin obětí České justice“ je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislých na politických stranách, hnutích, a náboženstvích. Cílem spolku je vyhledávání, sledování a dokumentování takových právních případů, které jsou řešeny prostřednictvím orgánů veřejné moci, a kde je zároveň zpochybněna nezávislost a zákonnost vyšetřování a justice obecně. Na základě vlastních šetření, zjištění a poznatků bude upozorňovat justiční a další orgány veřejné moci na konkrétní pochybení jejich složek, a informovat všemi dostupnými prostředky o takových případech širokou veřejnost.
  2. Spolek rodin vznikl propojením matek a rodin s negativní zkušeností s justičními orgány, které byly poškozeny státem a dehonestovány, které mají oprávněné podezření, že není brán zřetel na všechna ověřitelná fakta v případech. Systém v ČR je nadřazen spravedlnosti a společným cílem je zásadní změna systému, aby nemohlo docházet k justičním zločinům na lidech v ČR, k odsuzování nevinných a ničení celých rodin. Aby nespravedlnosti páchané justičními orgány již nikomu osudově nezasáhly do života!

     

    Je potřeba napravit pochybení v rámci trestních řízení, ale také v rámci správních a občanskoprávních řízení, kdy je zde praktikována zlovůle soudců, státních zástupců a i policie, kteří jsou nedotknutelní a nadřazení jako moc rozhodovací občanům a v důsledku toho jsou dehonestována práva jednotlivých občanů.
  3. Cílem spolku je změna zákonů, které zajistí:

 

Pokud se spojíme, můžeme něco společně změnit a udělat náš soudní system spravedlivější.

Každý má právo na spravedlivý a férový soud.